Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Spółdzielnia będzie nieczynna ze względu na odbiór święta przypadającego w sobotę 01.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 31.12.2021 r. Spółdzielnia będzie czynna w godzinach od 7.00 do 13.00, a od godz. 13.00-14.00 pracownicy fizyczni będą pełnili dyżur domowy i będą dyspozycyjni w przypadku wystąpienia awarii.

IDENTYFIKATORY DO PARKOWANIA NA OSIEDLU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” informuje mieszkańców bloków Sikorskiego 63 i 65c, iż osoby, które wzięły udział w ankiecie dot. parkowania na naszym osiedlu większością 69% opowiedziały się za wprowadzeniem identyfikatorów do parkowania z limitem 2 na jedno...