W związku z rozliczeniem energii elektrycznej za rok 2021 w garażach spółdzielczych własnościowych oraz garażach stanowiących przedmiot odrębnej własności:

przy ul. Sucharskiego, w dniu 20.12.2021 r. w godzinach:

od 10.00 – 10.30, od 14.15 – 14.45,

w dniu 21.12.2021 r. w godzinach:

od 10.30-11.00, od 14.30 – 15.00 i od 18.00 – 18.30

oraz

przy ul. Ogrodowej, w dniu 20.12.2021 r. w godzinach:

od 8.30 – 9.00,

w dniu 21.12.2021 r. w godzinach:

od 11.00-11.30, od 15.00 – 15.30 i od 17.00 – 17.30

pracownik Spółdzielni będzie dokonywał odczytów wskazań stanów podliczników energii elektrycznej. Prosimy o udostępnienie indywidualnych garaży.

Nie dostosowanie się do powyższego spowoduje rozliczenie Pana/Pani garażu zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach spółdzielczych własnościowych oraz garażach stanowiących przedmiot odrębnej własności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”