Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”

Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w...

Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 11/2019 z dn. 24.04.2019 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 14 m. 40 o powierzchni 45,50 m², III piętro. Stawka wywoławcza...