Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje członków Spółdzielni, że w dniu 16.12.2019 roku o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.