Ogłoszenie w sprawie zużycia energii elektrycznej w garażach.

W związku z rozliczeniem energii elektrycznej w garażach spółdzielczych własnościowych za I półrocze 2018 r., w dniu 28.06.2018 r. w godzinach od 11.00 – 19.00 pracownik Spółdzielni będzie dokonywał odczytów wskazań stanów podliczników energii elektrycznej. Prosimy o...

Podziękowania.

Zarząd Spółdzielni serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji „Dnia Dziecka”: Komedzie Powiatowej Policji i dzielnicowemu Panu Tomaszowi Bojankowi, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, właścicielom Pizzerii Capri za ufundowanie poczęstunku oraz...

Nowa cena wody i ścieków obowiązująca od 09.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E Informujemy, że z dniem 09.06.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie wprowadza nowe opłaty za 1 m³ zimnej wody i ścieków tj.:                                                     zimna woda 4,30 zł z VAT...