Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” informuje mieszkańców bloków Sikorskiego 63 i 65c, iż osoby, które wzięły udział w ankiecie dot. parkowania na naszym osiedlu większością 69% opowiedziały się za wprowadzeniem identyfikatorów do parkowania z limitem 2 na jedno mieszkanie.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd podjął decyzje o wprowadzeniu w/w identyfikatorów, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r. – po umieszczeniu przez nas dodatkowych znaków pod tablicami, którymi oznaczone są parkingi. Dlatego też zapraszamy właścicieli mieszkań w terminie od dnia 15.12.2021 r. do stawiennictwa się w biurze Spółdzielni celem osobistego odbioru identyfikatorów.