Informacja w sprawie możliwości zawieszenia spłaty kredytu

Zarząd SM „Mystal” informuje wszystkich Członków o możliwości składania wniosków dot. zawieszenia spłaty kredytu za I kwartał 2014 r.. Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za m-ce X, XI, XII 2013 r. należy składać najpóźniej do dnia 14.02.2014 r.  Po...

Informacja w sprawie zaliczek za zużycie wody

Niniejszym informujemy, że od stycznia br. obowiązuje zaliczkowy system opłat za zużycie wody. Wysokość obowiązujących w pierwszym półroczu br. zaliczek miesięcznych, została określona w przekazanych Państwu zawiadomieniach. Rozliczenie zużycia wody będzie następowało...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 4/2014 z dnia 16.01.2014 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. Zamenhoffa 29A/17 o powierzchni 62,80 m2 (drugie piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,50...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 5/12/2013 z dnia 20.12.2013 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. Millenium 19A m. 17 o powierzchni 48,85 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,50...