Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 25.01.2021 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.