Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Spółdzielnia będzie nieczynna ze względu na odbiór święta przypadającego w sobotę 01.01.2022 r.