Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 31.12.2021 r. Spółdzielnia będzie czynna w godzinach od 7.00 do 13.00, a od godz. 13.00-14.00 pracownicy fizyczni będą pełnili dyżur domowy i będą dyspozycyjni w przypadku wystąpienia awarii.