WYMIANA WODOMIERZY

Wymiana wodomierzy w budynkach przy ul. Sikorskiego 63 i 65c odbędzie się wg poniższych harmonogramów. Harmonogram wymiany wodomierzy dla budynku Sikorskiego 65c Harmonogram wymiany wodomierzy dla budynku Sikorskiego 63  

Zmiana cen wody i ścieków

OGŁOSZENIE Informujemy, iz z dniem 01.04.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie wprowadza nowe opłaty za 1 m³ zimnej wody i ścieków tj.: zimna woda  3,83 zł. z VAT ścieki             7,00 zł. z VAT                    10,83 zł. z VAT Uchwała...