Zmiana wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje mieszkańców bloków Sikorskiego 63 i Sikorskiego 65C, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2016 z dnia 30.08.2016 r., zmienia się stawkę opłaty eksploatacyjnej dla lokali spółdzielczych...