Zakończenie przetargu ograniczonego na wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” w Myszkowie, Uchwałą nr 16/2015 z dnia 12.11.2015 r. zatwierdziła wybór oferty firmy Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40., NIP 783-165-78-29, REGON 301371336, KRS 0000349678 do...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r. oraz uchwał Zarządu nr 86/2015 i 87/2015 z dn. 06.11.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m....