Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni. Z dniem 01.10.2023 r. zmianie ulega: – wysokość opłaty na poczet oświetlenia części wspólnych dla lokali mieszkalnych w budynku przy...

Ogłoszenie na przetarg lokalu mieszkalnego.

                                                                                                                         Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 23/2023 z dn. 13.09.2023 r. ogłasza przetarg nieograniczony na...