Przesunięcie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej.

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /KORONAWIRUS posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przesunięte, a o nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /KORONAWIRUS/ oraz dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników prosimy o załatwianie większości spraw przy pomocy poczty elektronicznej...

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 23.03.2020 roku o godz. 17.00,