Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” w Myszkowie informuje, że napełnianie instalacji centralnego ogrzewania nastąpi w dniach: 28.09.2015 r. od godz. 8.00 budynki przy ul. Sikorskiego 65B, 65 i 67 29.09.-30.09.2015 r. od godz. 12.00 budynki przy ul. Sikorskiego 63 i...

Przetarg na najem lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 69/2015, 70/2015 i 71/2015 z dn. 23.09.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 15A m. 5 o powierzchni 36,56 m², pierwsze piętro. Stawka...

Ogłoszenie w sprawie wpłat normatywu za III kwartał

O G Ł O S Z E N I E !!! Zarząd S.M. „Mystal’’ w Myszkowie informuje wszystkich członków spółdzielni, że w dniu 23.09.2015 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. SOSNOWIEC spłaty kredytu mieszkaniowego za III kwartał 2015 r. W związku z powyższym bardzo prosimy...