netCzynsze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” ma przyjemność zaprezentować Państwu internetową usługę netCzynsze, dającą lokatorom możliwość dostępu do systemu czynszowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”. System ten pozwoli Państwu na bieżącą...

Dokumenty na WZ

W odpowiedzi na wniosek Członkini RN p. Marii Krzywdy zamieszczamy dokumenty na najbliższe Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok Sprawozdanie finansowe za 2014 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok Kierunki...

Zabezpieczone: Lustracja

Strona chroniona hasłem

Aby zobaczyć chroniony post, wprowadź hasło poniżej:

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 47/2015 z dnia 03.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  Wyszyńskiego 11/28 o powierzchni 46,45 m2 (IV piętro). Stawka wywoławcza czynszu...

Termin rozliczenia z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd SM „Mystal”’ w Myszkowie informuje wszystkich Członków Spółdzielni, że w dniu 23.06.2015 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. spłaty kredytu mieszkaniowego za II kwartał 2015 r.  W związku z powyższym bardzo prosimy o uregulowanie wpłat...