Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 18/2021 z dn. 25.08.2021 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 15a m. 5 o powierzchni 36,56 m², I piętro. Stawka wywoławcza...

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 30.08.2021 r o godzinie 18.00  w siedzibie Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”

Myszków, dnia 20.08.2021 r. Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2021.1208 t.j. z dnia 2021.07.02) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni...