Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 24.01.2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.