Druki

Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

Oświadczenie o segregowaniu śmieci

Pełnomocnictwo do udziału w WZ do złożenia w siedzibie Spółdzielni

Oświadczenie dla osób, którym przysługuje prawo do lokalu