Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje osoby korzystające z garaży spółdzielczych oraz garaży w najmie, że włączanie w tych pomieszczeniach urządzeń o zwiększonym poborze mocy, w tym grzejników, stwarza zagrożenie pożarowe. W przypadku stwierdzenia...