Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Dnia Dziecka”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” serdecznie dziękuje właścicielom Pizzerii Capri, P. Arlecie i Robertowi Tuora za ufundowanie pizzy, Zarządowi oraz koordynatorowi Panu Jackowi Bulskiemu z firmy Jurajska Sp. z o.o. za ufundowanie napojów, właścicielowi firmy...