Awaria telefonów

W dniu dzisiejszym (26.02.2014) w biurze Spółdzielni wystąpiła awaria telefonów. Szacowany czas usunięcia awarii podany przez Orange to 21 godzin. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy lub na nr telefonu alarmowego (502 524 727).

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 8/2014 z dnia 05.02.2014 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. 1 Maja 122 m. 6 o powierzchni 12,35 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,00 zł / m2...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 9/2014 z dnia 05.02.2014 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. 1 Maja 122 m. 7  o powierzchni 34,15 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,00 zł / m2...

Terminy wnoszenia opłat z tytułu korzystania z lokali

Informujemy, że spłaty czynszu, opłaty za wodę, media i opłaty za korzystanie z garaży należy regulować do ostatniego dnia miesiąca, którego te opłaty dotyczą. Opłaty z tytułu kredytu można regulować w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W przypadku spłat...