Zmiana cen za energię cieplną.

                                                                                                                    Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni. Z dniem...

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.