Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Włączenie centralnego ogrzewania

Spółdzielnia informuje, że w dniu 1.10.2020 r. nastąpi włączenie centralnego ogrzewania dla budynków Sikorskiego 63 i 65c.