OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 6/2019 z dn. 27.03.2019 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 17a m. 7 o powierzchni 92,74 m², I piętro. Stawka wywoławcza czynszu wynosi...