Termin rozliczenia z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd SM „Mystal”’ w Myszkowie informuje wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 23.03.2015 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. spłaty kredytu mieszkaniowego za I kwartał 2015 r.  W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich członków o...