Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w siedzibie Spółdzielni 20 lipca 2020 roku o godz. 17.00.