OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” i Rada Nadzorcza zwraca się do członków Spółdzielni o kierowanie nurtujących zapytań w sprawie spłacanego kredytu mieszkaniowego na adres mailowy biuro@smmystal.pl oraz pisemnie w sekretariacie do dnia 19.02.2016 roku. Po...

OGŁOSZENIE

Zarząd S.M.”Mystal” w Myszkowie, informuje wszystkich członków, którzy mają możliwość i chcą skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu na I kwartał 2016 r. o składanie wniosków o zawieszenie wraz z zaświadczeniami o dochodach za m-c X, XI, XII 2015 (wyłącznie) do dnia...