Podziękowania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” serdecznie dziękuje niżej wymienionym za ufundowanie poczęstunku i nagród dla dzieci biorących udział w corocznej imprezie z okazji „Dnia Dziecka” organizowanej przez Spółdzielnię: Piekarni s.c. Musialik J. i Samulak B., PPHU...