Informacja

W związku z zakończeniem prac związanych z podziałem gruntów dla budynku Sikorskiego 63, w dniu 01.02.2017 r. zostanie wyłożony w siedzibie Spółdzielni projekt uchwały wraz z mapą ewidencyjną z oznaczonymi granicami nieruchomości wspólnej. Prace związane z podziałem...

Przetarg nieograniczony na najem

                                                             Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 2/2017 i nr 3/2017 z dn. 04.01.2017 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul....

Zawiadomienie

W związku z przyjęciem naszej Spółdzielni w poczet członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie i konieczności wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przez Walne Zgromadzenie Członków na Zjazd Delegatów, Zarząd sugeruje...