Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14/2014 z dnia 13.06.2014 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: – działki gruntu nr ew. 8568/4 o pow. 92 m2 (KW nr CZ1M/00085276/6) położonej w 42-300 Myszków ul. Stawowa, zabudowanej...

Termin rozliczenia z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd SM „Mystal”’ w Myszkowie informuje wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 18.12.2014 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. spłaty kredytu mieszkaniowego za IV kwartał 2014 r.  W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich członków o...

Przerwa w dostawie zimnej wody

Zarząd SM „Mystal” informuje, że w w dniu 05.11.2014 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w budynku Sikorskiego 63 (klatki 6 – 9) w związku z pracami prowadzonymi przez ZWiK Sp.z o.o. na instalacji wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie zimnej wody. Z wyrazami...

Praca biura Spółdzielni w dniu 10.11.2014 r.

Zarząd SM „Mystal” informuje, że w w dniu 10.11.2014 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające na sobotę dnia 01.11.2014 r. Z wyrazami szacunku, Zarząd SM „Mystal”

Przegląd instalacji gazowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie informuje, iż w dniach 04.11.2014 r. – 07.11.2014 r. w godzinach 12.00 – 19.30 na budynkach Sikorskiego 63 i Sikorskiego 65C odbędzie się coroczny przegląd instalacji gazowej przeprowadzany przez pracowników...