Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni informuje, że w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do odwołania.