Wolny boks garażowy

Zarząd SM „Mystal” informuje Członków Spółdzielni, iż od dnia 01.06.2014 r. będzie możliwość wynajmu boksu garażowego. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 128,69 PLN brutto. Na zgłoszenia osób zainteresowanych oczekujemy do 30.05.2014 r. Z wyrazami szacunku,...

Przetarg na najem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 33/2014 i 34/2014 z dnia 06.05.2014 r. ogłasza przetargi nieograniczone na najem: – lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. Zamenhoffa 29A/17  o powierzchni 62,80 m2 (drugie piętro). Stawka wywoławcza...