Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Pani Marta Gruszka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Pan Mirosław Kotnis – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Jarosław Kowalski – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Pani Małgorzata Pompka – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Zbigniew Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej

 

Uchwały, Protokoły SM Mystal