Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Pan Grzegorz Kot – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Jacek Trynda – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pani Janina Muszczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Pani Marta Gruszka – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Janusz Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej

 

Uchwały, Protokoły SM Mystal