Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Pan Jacek Trynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Mirosław Kotnis – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Jarosław Kowalski – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Pan Robert Gruszka – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Marek Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej

 

Uchwały, Protokoły SM Mystal