Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” ma przyjemność zaprezentować Państwu internetową usługę netCzynsze, dającą lokatorom możliwość dostępu do systemu czynszowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

System ten pozwoli Państwu na bieżącą kontrolę stanu rozliczeń ze Spółdzielnią z tytułu opłat eksploatacyjnych, rozliczenia mediów, etc..

W celu uzyskania dostępu do usługi należy udać się do biura Spółdzielni. Jednocześnie zamieszczamy link do podsystemu netCzynsze.

W najbliższym czasie umieścimy na stronie internetowej Spółdzielni banner ułatwiający dostęp do aplikacji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”