W odpowiedzi na wniosek Członkini RN p. Marii Krzywdy zamieszczamy dokumenty na najbliższe Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok

Kierunki rozwoju SM „MYSTAL”

Projekty uchwał cz.1

Projekty uchwał cz.2