Zarząd SM „Mystal”’ w Myszkowie informuje wszystkich Członków Spółdzielni, że w dniu 23.06.2015 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. spłaty kredytu mieszkaniowego za II kwartał 2015 r.  W związku z powyższym bardzo prosimy o uregulowanie wpłat normatywu za II kwartał 2015 r. do dnia 19.06.2015 r.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”