O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że z dniem 09.06.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie wprowadza nowe opłaty za 1 m³ zimnej wody i ścieków tj.:

                                                    zimna woda 4,30 zł z VAT

                                                              ścieki 7,66 zł z VAT

                                                                      11,96 zł z VAT

opłata abonamentowa za wodę i ścieki:

dla budynku Sikorskiego 63 wynosić będzie    0,52 zł z VAT/lokal

dla budynku Sikorskiego 65 c wynosić będzie 0,26 zł z VAT/lokal