W związku z rozliczeniem energii elektrycznej w garażach spółdzielczych własnościowych za I półrocze 2018 r., w dniu 28.06.2018 r. w godzinach od 11.00 – 19.00 pracownik Spółdzielni będzie dokonywał odczytów wskazań stanów podliczników energii elektrycznej. Prosimy o udostępnienie indywidualnych garaży. W przypadku, gdy nie będą mogli Państwo udostępnić garażu w w/w terminie, prosimy o podanie stanu podlicznika e-mailowo na adres biuro@smmystal.pl, telefonicznie lub osobiście na dzień 29.06.2018 r.

Nie dostosowanie się do powyższego spowoduje rozliczenie Pana/Pani garażu zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach spółdzielczych własnościowych oraz garażach stanowiących przedmiot odrębnej własności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.