Zarząd Spółdzielni serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji „Dnia Dziecka”: Komedzie Powiatowej Policji i dzielnicowemu Panu Tomaszowi Bojankowi, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, właścicielom Pizzerii Capri za ufundowanie poczęstunku oraz mieszkańcowi naszej Spółdzielni Panu Sławomirowi Wawryło za sędziowanie rozgrywek sportowych, a także właścicielowi firmy ALPINET Panu Piotrowi Brodzie za ufundowanie nagród w rozgrywkach sportowych.

DSC_0061