W związku z zakończeniem prac związanych z podziałem gruntów dla budynku Sikorskiego 63, w dniu 01.02.2017 r. zostanie wyłożony w siedzibie Spółdzielni projekt uchwały wraz z mapą ewidencyjną z oznaczonymi granicami nieruchomości wspólnej.

Prace związane z podziałem gruntów dla budynku Sikorskiego 65c są na ukończeniu, a projekt uchwały wraz z mapa ewidencyjną z oznaczonymi granicami nieruchomości wspólnej zostanie wyłożony po zbyciu na rzecz osoby fizycznej części działki zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi (Uchwała nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” z dnia 30.06.2016 r.).