W związku z przyjęciem naszej Spółdzielni w poczet członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie i konieczności wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przez Walne Zgromadzenie Członków na Zjazd Delegatów, Zarząd sugeruje potrzebę zgłaszanie kandydatów do dnia 02.02.2017 r. składając załączone oświadczenie.

druk zgłoszenia

Statut Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie