Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” w Myszkowie, Uchwałą nr 16/2015 z dnia 12.11.2015 r. zatwierdziła wybór oferty firmy Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40., NIP 783-165-78-29, REGON 301371336, KRS 0000349678 do wykonania badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” za lata 2013-2014 zgodnie z wnioskami z lustracji zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie.