Niniejszym informujemy, że od stycznia br. obowiązuje zaliczkowy system opłat za zużycie wody. Wysokość obowiązujących w pierwszym półroczu br. zaliczek miesięcznych, została określona w przekazanych Państwu zawiadomieniach. Rozliczenie zużycia wody będzie następowało w okresach półrocznych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ( tel. 034 313 18 54).

Jednocześnie informujmy, że od stycznia br. wszystkie płatności z tytułu użytkowania lokali (czynsz, spłata kredytu, opłaty za media, opłaty za korzystanie z garażu etc.) należy uiszczać na konto Spółdzielni w banku PKO BP S.A. o numerze 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”