Zarząd SM „Mystal” informuje wszystkich Członków o możliwości składania wniosków dot. zawieszenia spłaty kredytu za I kwartał 2014 r.. Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za m-ce X, XI, XII 2013 r. należy składać najpóźniej do dnia 14.02.2014 r. 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”