Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

Z dniem 01.04.2023 r. zmianie ulega:

wysokość zaliczki na poczet podgrzania wody dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 63 w Myszkowie z kwoty 21,50 zł/m³ na kwotę 35,00 zł/m³,

– wysokość zaliczki na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 65c w Myszkowie z kwoty 4,50 zł/m² na kwotę 4,70 zł/m²,

wysokość zaliczki na poczet podgrzania wody dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 65c w Myszkowie z kwoty 30,00 zł/m³ na kwotę 37,00 zł/m³.