Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.