Myszków, dnia 20.08.2021 r.
Zawiadomienie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2021.1208 t.j. z dnia 2021.07.02) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 17.09.2021 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego przy ul. 11 Listopada 19 w Myszkowie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 informujemy, że ze sprawozdaniami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smmystal.pl w internetowej usłudze „net-Czynsze” po zalogowaniu się na indywidualne konto mieszkańca – w zakładce Informacje (konto mieszkańca można założyć podczas wizyty w biurze SM „Mystal”, po okazaniu dowodu osobistego) oraz w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przy ul. Sikorskiego 63/81 na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w zebraniu prosimy o dostosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Przypominamy zwłaszcza o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, zachowaniu wymaganego odstępu, dezynfekowania dłoni dostępnym środkiem oraz prosimy o zaopatrzenie się we własne długopisy.
Oświadczenie