Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 30.08.2021 r o godzinie 18.00  w siedzibie Spółdzielni.